Najnowszym rozwiązaniem w obszarze Data Center, które ma wzrosnąć w 2018 roku, jest Data Center as a Service (DCaaS). DCaaS polega na tym, że klienci wynajmują fizyczne centrum danych poza siedzibą, aby korzystać z sieci, serwerów, zasobów obliczeniowych i przestrzeni dyskowej należącej do dostawcy DCaaS.

Więcej mocy obliczeniowej będzie sprzedawane przez platformę jako usługę (PaaS) i infrastrukturę jako usługę (IaaS). Większość dużych firm będzie nadal mieć konfigurację na miejscu, ale zamierzają skoncentrować się na tym, jak wykorzystać moc architektur poza lokalem przedsiębiorstwa, na miejscu, w chmurze i w innym środowisku.

Lokalna struktura połączeń zmieni się w dynamiczną, rozproszoną i zdefiniowaną programowo strukturę. Otworzy to nowe możliwości dzięki możliwości zarządzania, monitorowania i dystrybucji obciążeń w zależności od potrzeb lub świadczenia usług WAN i LAN przy użyciu interfejsu API.

Rozwój przetwarzania w chmurze

Ankieta Cisco wykazała, że ​​pamięć w chmurze zwiększyłaby się w centrach danych, które są dostępne online, co stanowi rekordową kwotę 370 EB. Oczekuje się, że globalna pojemność pamięci wzrośnie do 600 EB i wzrośnie do 1,1 ZB. Gdy tak się stanie, należy spodziewać się poprawy szybkości i jakości połączenia z Internetem. Oczekuje się, że gracze w przestrzeni łączności internetowej zapewnią sieci 5G, aby zaspokoić tę potrzebę.

Rozwój wirtualizacji

Coraz częściej stosuje się wirtualizację w przestrzeni głównego nurtu do tego stopnia, że ​​jest to dojrzała technologia. Charakteryzuje się to przejściem z VDI na DaaS, co ostatecznie doprowadziło do ITaaS. Nastąpi powszechne przyjęcie HCI, zwanej Hyper-Converged Infrastructure, która będzie wykorzystywana do skalowania wdrożeń technologii chmurowej. Zobaczymy również rozwój VDI, aby uprościć zarządzanie wydajnością dynamicznych obciążeń. Koszt wirtualizacji również spadnie Umożliwiając utowarowienie sprzętu.

Rozwój AI

Nastąpi dalsze wdrażanie sztucznej inteligencji w zakresie zarządzania zapasami, cen, reklamy, magazynów i dostaw. Firmy będą dużo inwestować w procesy, narzędzia i umiejętności w celu wykorzystania technik i systemów ulepszonych przez sztuczną inteligencję. Zobaczymy aplikacje, usługi i aplikacje zawierające pewien poziom sztucznej inteligencji. Postępy w takich firmach, jak samochody samojezdne, technologia Face ID, asystent Google / Siri / Alexa i program Watson i IBM pokazały nam, jak postępuje sztuczna inteligencja. Zobaczymy także więcej wydarzeń z zakresu prawa własności intelektualnej i wąskiej sztucznej inteligencji.

Rozwój Internetu Rzeczy (IoT)

Blisko 5 bilionów funtów zostanie wydanych na rozwiązania IoT w ciągu najbliższych 5 lat. Sprzyja temu przyjęcie tabletów, smartfonów i gadżetów podłączonych do Internetu. Jednym z najbardziej znaczących wpływów na IoT będzie handel detaliczny. Firmy będą wykorzystywać Internet Rzeczy w innowacyjny sposób do zarządzania kradzieżą, śledzenia zapasów i dotarcia do klientów.

Rozwój oprogramowania dla przedsiębiorstw

Badania wykazały, że wielkość rynku BYOD (Bring Your Own Device) na rynku przedsiębiorstw mobilnych osiągnie aż 52,8 miliarda do 2021 r. Istnieje stały trend w zarządzaniu mobilnością przedsiębiorstw, który staje się powszechny. Doprowadziło to do wzrostu liczby aplikacji biznesowych importowanych na urządzenia mobilne. Dalszy rozwój aplikacji biznesowych będzie rósł, podobnie jak w aplikacjach konsumenckich; aplikacje biznesowe będą rozwijane w nadchodzących latach w celu dostosowania procesów biznesowych w naszych środowiskach korporacyjnych. Pracownicy używają różnych urządzeń do wykonywania pracy. W związku z tym wzrośnie liczba aplikacji korporacyjnych obsługujących różne systemy operacyjne i platformy w celu usprawnienia wydajności.

Firmy muszą uwzględniać te trendy technologiczne w swoich decyzjach biznesowych i strategiach innowacyjnych, w przeciwnym razie ryzykują utratę działalności przez konkurentów, którzy aktualizują te trendy. Przyszłość jest świetlana pod względem technologii, a złożone procesy stają się coraz łatwiejsze w miarę upływu czasu.