czym-jest-budynek-inwentarski-xfcb

Zgodnie z przyjętymi w Polsce standardami budynek inwentarski jest obiektem przeznaczonym dla zwierząt gospodarskich. W naszym kraju takie budynki mogą tworzyć trzy podstawowe rodzaje zabudowy. Pierwszym z nich jest zabudowa pawilonowa. Mamy tutaj do czynienia z wolno stojącymi, pojedynczymi budynkami. Mogą one tworzyć formę rzędową, grzebieniową, pierścieniową, gwiaździstą lub wachlarzową. Drugim rodzajem jest zabudowa blokowa. Istniejące w niej obiekty mogą mieć różne przeznaczenie, ale są tutaj połączone w jeden kompleks. Trzeci rodzaj to zabudowa moboblokowa. Wszystkie budynki tego typu są połączone w jeden wielki obiekt, który spełnia wszelkie ich funkcje.

W takich budynkach stosuje się oczywiście najróżniejsze technologie oraz rozwiązania przestrzenne – wszystko zależy głównie od rodzaju hodowanych tam zwierząt. W zależności od przeznaczenia, budynki te mogą być podzielone na:

1. Budynki dla bydła (obory, cielętniki, jałowniki, bukaciarnie)

2. Budynki dla trzody chlewnej (chlewnie, odchowalnie prosiąt, warchlakarnie, tuczarnie, wychowalnie loszek i knurków)

3. Budynki dla owiec (owczarnie, wychowalnie młodzieży, tuczarnie jagniąt, tryczniki, odpajalnie jagniąt)

4. Budynki dla kur (wychowalnie, brojlernie, kurniki)

5. Budynki dla indyków (wychowalnie, brojlernie, indyczniki reprodukcyjne)

6. Budynki dla kaczek i gęsi (kaczniki i gęśniki)

Aby zapewnić sobie dobre wyniki chowu zwierząt, w budynkach takich muszą przede wszystkim panować odpowiednie warunki mikroklimatyczne. Budynki powinny być zatem projektowane z myślą o potrzebach konkretnych gatunków, bowiem konieczne jest im zapewnienie optymalnych warunków.