zastosowanie-pianek-poliuretanowych-pomaga-w-zaoszczedzeniu-energii

Bez pianki poliuretanowej w obecnym czasie ciężko sobie wyobrazić jakikolwiek plac budowy czy montaż elementów budowlanych.

Sektor budownictwa jest jednym z najprężniej rozwijających branż na świecie. Prognozy demograficzne przewidują, że do 2030 r. liczba mieszkańców Ziemi wzrośnie do prawie 8 miliardów, wobec tego wzrost zapotrzebowania na energię wzrośnie niebagatelnie. Wobec tego naturalne jest że szukamy cały czas sposobów na oszczędzanie energii i kosztów na nią wydatkowanych. Jednym z rozwiązań jest poprawa jakości materiałów izolacyjnych oraz sposobów ich nakładania i stosowania, w tym głównie pianek izolacyjnych. Pianki poliuretanowe mają bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie, od ich jakości i właściwych parametrów zależy w dużej mierze termostatyka budynków. Jako materiały izolacyjne powinny mieć dobrą i sprawdzoną w warunkach użytkowania właściwą izolacyjność i stabilność oraz jednocześnie zapewniać ochronę proekologiczną.

Wszystkie te czynniki wpływają na ekonomię inwestycji budowlanych i ich późniejsze użytkowanie. W zależności od potrzeb i przeznaczenia pianki stosuje się do nich inne komponenty mające np. wpływać na szybkość schnięcia czy trwałość. Ogólnie na rynku są już dostępne gotowe pianki lub półfabrykaty do przygotowania bezpośrednio na placu budowy, ich dokładne stosowanie i jakość znacznie ogranicza powstawanie mostków termicznych będących normalnych efektem w trakcie budowy. Najczęściej używa się pianek ze specjalnych pojemników pod ciśnieniem wypełnionych odpowiednimi kompozytami. W tym przypadku właściwości izolacyjne zależą od użytego środka spieniającego – utwardzenie pianki zachodzi w reakcji z wilgocią i powietrzem. Pod pojęciem pianki poliuretanowej kryje się wiele typów materiałów izolacyjnych, różniących się składem i właściwościami, ale zawsze mających jako bazę polimer uretanowy, który stanowi zaledwie ok. 3% objętości całej pianki. Pozostała część to gaz wypełniający oraz odpowiednio dobrane składniki, które są uzależnione od jej zastosowania w budownictwie.