Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, jaka jest optymalna grubość izolacji natryskowej z pianki PUR. Odpowiedź jest tutaj uzależniona od wielu różnych czynników, przede wszystkim od rodzaju konstrukcji ścian i sufitu. Musimy tutaj dążyć do uzyskania odpowiednich parametrów dla całej przegrody. Oczywiście, większa grubość izolacji zawsze przekłada się na większą efektywność energetyczną, a w efekcie również na niższe koszty utrzymania całego budynku. Musimy jednocześnie zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje pewna granica, do której można uzyskiwać najwyższy poziom przyrostu jakości izolacji. Najlepiej jest przyjąć wartość 5 cm jako minimalną grubość izolacji; dzięki temu możemy uzyskać optymalny współczynnik przenikania ciepła. Górna granica powinna wynosić około 20 cm pianki, bowiem wyższa wartość nie przyniesie nam już dobrych efektów. Wszystko zależy ponadto od tego, w jakim dokładnie obiekcie wykonujemy akurat izolację. Na przykład, tak gruba izolacja najlepiej sprawdza się w przypadku budynków chłodniczych, w których tego typu wymagania siłą rzeczy są już znacznie wyższe. Przed wykonaniem izolacji należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy używany przez nas materiał posiada wszystkie niezbędne atesty. Najlepiej, jeżeli materiał taki posiadać będzie atest Państwowego Zakładu Higieny oraz Aprobatę Techniczną. Wielu nieuczciwych producentów wykorzystuje w swoich produktach materiały gorszej jakości i niepewnego pochodzenia – warto na to uważać. Przed użyciem danego produktu należy także sprawdzić jego zgodność z opisem na naklejce zamieszczonej przez producenta na opakowaniu.

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, jaka jest optymalna grubość izolacji natryskowej z pianki PUR. Odpowiedź jest tutaj uzależniona od wielu różnych czynników, przede wszystkim od rodzaju konstrukcji ścian i sufitu. Musimy tutaj dążyć do uzyskania odpowiednich parametrów dla całej przegrody. Oczywiście, większa grubość izolacji zawsze przekłada się na większą efektywność energetyczną, a w efekcie również na niższe koszty utrzymania całego budynku. Musimy jednocześnie zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje pewna granica, do której można uzyskiwać najwyższy poziom przyrostu jakości izolacji. Najlepiej jest przyjąć wartość 5 cm jako minimalną grubość izolacji; dzięki temu możemy uzyskać optymalny współczynnik przenikania ciepła. Górna granica powinna wynosić około 20 cm pianki, bowiem wyższa wartość nie przyniesie nam już dobrych efektów.

Wszystko zależy ponadto od tego, w jakim dokładnie obiekcie wykonujemy akurat izolację. Na przykład, tak gruba izolacja najlepiej sprawdza się w przypadku budynków chłodniczych, w których tego typu wymagania siłą rzeczy są już znacznie wyższe. Przed wykonaniem izolacji należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy używany przez nas materiał posiada wszystkie niezbędne atesty. Najlepiej, jeżeli materiał taki posiadać będzie atest Państwowego Zakładu Higieny oraz Aprobatę Techniczną. Wielu nieuczciwych producentów wykorzystuje w swoich produktach materiały gorszej jakości i niepewnego pochodzenia – warto na to uważać. Przed użyciem danego produktu należy także sprawdzić jego zgodność z opisem na naklejce zamieszczonej przez producenta na opakowaniu.