alimenty-na-rodzica

Kwestia alimentów to bardzo drażliwa sprawa i oczywiście zawsze trzeba przeanalizować sytuację prawną. Pamiętajmy jednak o tym, że czasami to dzieci muszą utrzymywać rodziców, o czym niestety nie pamięta wiele osób, choć muszą tu zajść konkretne okoliczności.

Kiedy musimy utrzymać rodziców?

Różne sytuacje mogą się przydarzyć w naszym życiu, a jeżeli słyszymy o alimentacji, to zwykle kojarzymy to z sytuacją, gdy trzeba przekazywać środki pieniężne na rzecz utrzymania dzieci lub małżonka. Rzadko jednak jesteśmy świadomi tego, że sąd może zasądzić alimenty właśnie na rzecz matki lub ojca, czy też nawet obydwojga rodziców. Przede wszystkim chodzi tu o zapis, który mówi, że w pewnych okolicznościach istnieje obowiązek przekazywania środków pieniężnych, które mają być przeznaczone na wspomniane utrzymanie. Sytuacja taka występuje jednak wtedy, gdy po wcześniejszym wystąpieniu o alimenty do małżonka okazuje się, że nie jest on w stanie zrealizować tego obowiązku. Dopiero wtedy utrzymaniem muszą się zająć dzieci, płacąc regularnie alimenty Kraków lub inne miasta oferują oczywiście usługi prawne, w których zawsze możemy się dowiedzieć o tych regulacjach i uzyskać szczegółowe informacje dotyczące takich okoliczności prawnych. Oczywiście zawsze też obowiązkiem wszystkich stron zainteresowanych jest dokładne rozeznanie się w przepisach, aby wiedzieć, z jaką sytuacją konkretnie mamy do czynienia. To pozwala uniknąć też niemiłego zaskoczenia.

Czy zawsze dzieci muszą płacić alimenty?

Oczywiście warto też pamiętać o tym, że aby alimenty musiały płacić dzieci swoim rodzicom, spełnione muszą być pewne konkretne warunki. Przede wszystkim matka albo ojciec lub obydwoje mogą się domagać przed sądem alimentów od swoich potomków, gdy są one pełnoletnie. Przesłanki, które muszą wystąpić, to oczywiście jest jak łatwo się domyślić, stan niedostatku rodziców. To jednak nie wszystko, ponieważ dzieci muszą też mieć finansowe możliwości, a więc zarobkowe, aby wypełnić ten obowiązek, który został na nie nałożony przez sąd. A co konkretnie będzie się składać na te możliwości zarobkowe, czyli po prostu finansowe? To może być wynagrodzenie z pracy zarobkowej, ale także premie oraz różne wydatki przewidziane w wynagrodzeniu. Poza tym może to być emerytura lub renta, a także odsetki za akcji. Wlicza się również do tej listy najróżniejsze dochody, które mogą być pozyskiwane, chociażby z wynajmu mieszkania.