Kiedy warto skorzystać ze szkolenia zawodowego

Bogata oferta szkoleniowa pozwala na zdobycie lub podniesienie kwalifikacji w każdej branży. W dobie potężnej konkurencji na rynku pracy dyplom ze studiów to już za mało. Szkolenia są niezbędne żeby dostać dobrą pracę lub awansować na wyższe stanowisko. W jakich jeszcze sytuacjach warto pójść na szkolenie zawodowe?

Kiedy warto skorzystać ze szkolenia zawodowego

Dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnym świecie generują konieczność stałego podnoszenia posiadanych umiejętności oraz zdobywania nowych kwalifikacji. Szkolenia jako jedna z form inwestowania w rozwój człowieka mają na celu przede wszystkim podniesienie jakości wykonywanej pracy. Oferta szkoleń i kursów nie jest skierowana jedynie do pracodawców, dla których rozwój pracowników jest priorytetem. Ważną grupą, do której adresowane są szkolenia są także osoby, które z pewnych przyczyn mają problemy ze znalezieniem pracy. Kto i w jaki sposób może skorzystać ze szkoleń zawodowych?

Osoby bezrobotne

Niskie wykształcenie to jedna z głównych przyczyn bezrobocia. Szkolenia organizowane przez Urzędy Pracy są jedną z najpopularniejszych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i mają na celu zwiększenie szans osób bezrobotnych na znalezienie zatrudnienia. Aby wziąć udział w szkoleniu zawodowym finansowanym przez Urząd Pracy, należy być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna. Osoby, które chcą podnieść lub nabyć nowe kwalifikacje mogą ubiegać się o udział m.in. w kursach komputerowych, fryzjerskich czy z zakresu obsługi maszyn, np. wózków widłowych czy koparek. Szkolenia zawodowe są organizowane i opłacane przez Urząd, ale odbywają się poza jego siedzibą, w firmach, które podpisały z urzędem stosowne umowy. Tematyka szkoleń jest ustalana przez Urząd na podstawie analizy lokalnego rynku i oceny, na jakich pracowników jest w danej chwili największe zapotrzebowanie. Przeprowadzenie takiej analizy daje odpowiedź na to, jakie szkolenia należy zorganizować.

Osoby niepełnosprawne

Niepełnosprawni są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Z powodu niepełnosprawności mają ograniczone możliwości, nie są w stanie podjąć m.in. pracy fizycznej. Dla takich osób możliwość odbycia szkolenia lub przekwalifikowania się to nieraz ostatnia deska ratunku na drodze do znalezienia pracy zarobkowej. Aby ułatwić niepełnosprawnym znalezienie zatrudnienia, pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie szkoleń dla zatrudnionych w ich firmie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Instytucje organizujące szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych zapewniają profesjonalną pomoc w znalezieniu zatrudnienia dostosowanego do indywidualnych predyspozycji zawodowych niepełnosprawnych. Uczestnicy takich szkoleń mogą skorzystać z usług doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz specjalisty ds. rozwoju zawodowego. Kluczowym warunkiem umożliwiającym zakwalifikowanie się na szkolenie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *