Rekrutacja pracowników: jak ją prowadzić by była efektywna

Choć od pewnego czasu stopa bezrobocia rejestrowanego sukcesywnie spada, zapotrzebowanie na nowych, wykwalifikowanych pracowników stale rośnie. Rekrutacja pracowników stanowi nie lada wyzwanie dla właścicieli firm i nie jest to problem występujący tylko w Polsce.

Business People Handshake Greeting Deal at work.

Większość właścicieli firm, dyrektorów i osób odpowiedzialnych za zatrudnianie nowych pracowników uważa, że znalezienie idealnego kandydata na oferowane stanowisko pracy jest trudne. Nasuwa się pytanie, skąd te trudności, skoro mimo spadającego bezrobocia, wiele osób wciąż pozostaje bez pracy mimo długich poszukiwań? Do kluczowych przyczyn takiego stanu rzeczy należy:

– brak kwalifikacji, niewystarczające doświadczenie i umiejętności kandydata

– wysokie oczekiwania finansowe kandydatów w stosunku do posiadanych kwalifikacji

Kiedy ogłoszenia o wolnych stanowiskach pozostają bez odpowiedzi, lub nadesłane przez kandydatów aplikacje nie spełniają oczekiwań pracodawców, nie pozostaje im nic innego jak zmienić podejście do kwestii poszukiwania nowych pracowników. W tej sytuacji firmy często decydują się na zatrudnienie osób o niższych niż wymagane kwalifikacjach i przyuczenie ich. Jest to dobre rozwiązanie, choć odpowiednie przygotowanie nowej osoby do pełnienia powierzonych jej zadań może zająć trochę czasu. Niesie to jednak obopólne korzyści, ponieważ osoba mająca szansę na rozwój i poszerzenie swoich umiejętności w danej firmie będzie pracować z największym zaangażowaniem, starannością w wykonywaniu swoich obowiązków oraz lojalnością wobec pracodawcy.

Jak podejść do rekrutacji aby zakończyła się ona sukcesem?

  1. Pisz konkretne i szczegółowe ogłoszenia

Każdy proces rekrutacyjny powinien być poprzedzony szczegółową analizą zapotrzebowania firmy i stworzenia profilu idealnego kandydata. Kluczowym elementem w pierwszej fazie procesu rekrutacji jest sformułowanie dobrego ogłoszenia. Z pozoru jest to banalna czynność, jednak warto poświęcić jej więcej czasu. Dlaczego? Lakoniczne, ogólnikowe ogłoszenia, od których roi się w Internecie, nie przedstawiają dokładnego zakresu obowiązków oraz wymaganych na danym stanowisku kompetencji, wskutek czego nadsyłane aplikacje w większości przypadków nie spełniają oczekiwań pracodawcy. Pisząc zatem ogłoszenie rekrutacyjne, należy konkretnie i szczegółowo opisać oferowane stanowisko i wymagania, jakie powinien spełniać aplikujący na nie kandydat. Ważne jest także precyzyjne określenie zakresu wymaganych umiejętności, kompetencji i wiedzy kandydata. Zamieszczenie w ogłoszeniu kompleksowych i wyczerpujących informacji ma ogromny wpływ na powodzenie procesu rekrutacji na dalszych jej etapach.

  1. Ustal metodę prowadzenia rekrutacji

Wielu pracodawców wciąż prowadzi rekrutację na własną rękę, ale rosnącą popularnością cieszą się rekrutacje prowadzone przez zewnętrzne firmy. Uważa się, że jest to najlepszy sposób na pozyskanie odpowiednich osób, szczególnie w przypadku rekrutacji na stanowiska kierownicze. Agencje zajmujące się rekrutacją posiadają nie tylko bogate doświadczenie w tym zakresie, ale również mają dostęp do szerokiej bazy kandydatów. Powierzenie przeprowadzenia rekrutacji profesjonalnej firmie znacząco podnosi szansę na osiągnięcie zamierzonego celu i zakończenie rekrutacji z pozytywnym wynikiem.

  1. Nie prowadź rozmowy kwalifikacyjnej w pojedynkę

Zapraszając kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne, warto postarać się, aby były one prowadzone przez dwie osoby. Bardzo często pracodawcy postanawiają samodzielnie przeprowadzić rozmowę z kandydatem, nie chcąc zajmować tym tematem innych swoich pracowników. To duży błąd. W ten sposób pracodawcy narażają się na nieobiektywność, ponieważ nie mają możliwości skonfrontowania swojej opinii na temat kandydata z drugą osobą. Obecność drugiej osoby z firmy podczas prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej sprawia, że kandydat zostanie rzetelnie i obiektywnie oceniony.

  1. Opracuj sposób zadawania pytań

Zdarza się, że osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną robi to na tzw. „spontanie”, jednak dobrze jest dokładnie przygotować sobie zestaw pytań, jakie zostaną zadane kandydatowi. Dzięki temu pracodawca nie zostanie zapamiętany przez aplikujących kandydatów jako nieprofesjonalny i niepoważny. Rozmowa kwalifikacyjna wzbudza w większości kandydatów ogromny stres, dlatego osoba prowadząca ją powinna postarać się, aby podczas rozmowy wzbudzić w kandydacie poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Zrelaksowany kandydat będzie cechował się większą otwartością, a odpowiedzi jakich będzie udzielał na zadawane pytania będą konkretne i wyczerpujące.  Jeśli chodzi o same pytania, nie bez znaczenia jest ich kolejność. Dobrą metodą jest rozpoczęcie rozmowy od zadawania prostych pytań, m.in. dotyczących dotychczasowego przebiegu kariery i stopniowe przechodzenie do pytań bardziej szczegółowych.

Dobrze przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna powinna umożliwić kandydatowi zaprezentowanie swojego potencjału w jak najlepszy sposób, a firmie powinna ułatwić wyłonienie najlepszego spośród kandydatów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *